Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Rondellskolan (1963-1985)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-07
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll från samarbetsnämnden
A2 - Protokoll från planeringsdagarna
D1 - Betygskataloger
D2 - Klasslistor
F1 - Arbetsordningar

Rondellskolan (1963-1985)

 
Historik för
Rondellskolan
1963-(1985)

Fnr 140Rondellskolan i Kallhäll stod färdig höstterminen 1963 och har sedan dess inrymt lågstadieklasser. Skolan var en provisorisk lokal och revs på mitten av 1980-talet. Den hade Ulvsättraskolan som rektorskola under Skolstyrelsen.

Förteckningen upprättad av arkivassistent
Stina Hållnissa 1974
Kompletterad och omarbetad av assistent
Raine Salonen 1986

Rondellskolan (1963-1985)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Rondellskolan (1963-1985)