Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Kommundelsnämnden Barkarby-Skälby (1988-1992)

 
Historik för
Kommundelsnämnden Barkarby-Skälby
1988-1992

Fnr 198Kommundelsnämnden för Barkarby-Skälby bildades 1 januari 1988.
Den övertog arbetsuppgifter, som tidigare handlagts av socialnämnden och skolstyrelsen samt av de upphörda kultur- och fritidsnämnderna. Grundskolornas handlingar förvaras i respektive skolans arkiv, trots att kommundelsnämnden var huvudman. Detta av praktiska skäl. Alla kommundelsnämnder upphörde den 29 februari 1992.
Enligt beslut av Kommunstyrelsen 1995 fick Socialnämnden i uppdrag att tillsammans med berörda organisationer bilda ett handikapråd respektive pensionärsråd. Kommunala pensionärsrådets protokoll från 1992 och framåt finns i Socialnämnden III:s arkiv.
Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1992
Omarbetad av assistent
Raine Salonen 2000
Kompletterad av arkivarie
Eva Nilsson 2013

Kommundelsnämnden Barkarby-Skälby (1988-1992)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kommundelsnämnden Barkarby-Skälby (1988-1992)