Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Pensionsnämnden (1913-1963)

 
Historik för
Pensionsnämnden
1913-1963

Fnr 98



Enligt 1913 års folkpensionslag skulle varje kommun ha en pensionsnämnd. Pensionsnämnden valdes den 21 september 1913 och höll sitt första sammanträde den 26 januari 1914. Den 15 mars 1963 höll den sitt sista sammanträde.
Den första ordföranden var H F, Lövsta och den siste L G.
Den 1 januari 1963 trädde lagen om allmän försäkring i kraft och verksamheten övertogs av Allmänna Försäkringskassan.
Nämndens verksamhet upphörde definitivt den 30 juni 1963.




Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1968
Kompletterad av arkivassistent
Angelica Hörder 2002

Pensionsnämnden (1913-1963)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Pensionsnämnden (1913-1963)