Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

PRO Samorganisation Järfälla

 
Historik för
PRO Samorganisation Järfälla
1972-

Fnr 314
Pensionärsförening

1972 bildades samarbetskommitten och 1979 bytte den namn till samorganisationen. I Järfälla fanns flera lokala PRO-föreningar (PRO Jakobsberg, PRO Kallhäll-Stäket, PRO Skälby/Barkarby, PRO Viksjö och PRO Järfälla Finska) som hade representanter i samorganisationen för att arbeta i gemensamma frågor. Ett organ där samorganisationen hade representanter var det lokala kommunala pensionärsrådet (KPR) där ledamöter från kommunen och SPF (Sveriges pensionärsförening) ingick.

Förteckningen upprättad av assistent Raine Salonen 1988
Arkivet förtecknat av arkivarie Tina Hedh-Gallant augusti 2020

PRO Samorganisation Järfälla

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

PRO Samorganisation Järfälla