Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Nya brandstationen, Byggnadskommitté (1958-1965?)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-07
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Sammanträdesprotokoll
A2 - Byggnadsprotokoll från arbetsplatsen
A3 - Borrprotokoll
A4 - Uppmätningsprotokoll
F7 - Entrèprenadkontraktshandlingar
J1 - Byggnadsritningar

Nya brandstationen, Byggnadskommitté (1958-1965?)

 
Historik för
Nya brandstationen, byggnadskommitté


Fnr 26De 17 mars 1958 beslutade kommunalfullmäktige uppdra åt kommunalnämnden och brandstyrelsen att låta utreda frågan om en ny brandstation. Nämnderna tillsatte en kommitté. Kommitten avlämnade sitt förslag den 19 augusti 1959.
Den 19 september 1960 beslutade fullmäktige låta bygga brandstationen enligt arkitektförslag till en beräknad kostnad av 1.977000 kr.
1962 beräknades brandstationen vara klar.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1968
Kompletterad av arkivassistent
Angelica Hörder 2002

Nya brandstationen, Byggnadskommitté (1958-1965?)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Nya brandstationen, Byggnadskommitté (1958-1965?)