Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Nybergskolan (1963-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-07
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Centralarkivet (C)
Serier
A1 - Kollegieprotokoll
A2 - Protokoll från ämneskonferenser
A3 - Protokoll från planeringsveckan
D1 - Betygskataloger
D2 - Klasslistor
D3 - Klassböcker
F1 - Arbetsordningar
F2 - Rapporter/Skolprojekt
F3 - Scheman
K1 - Klassfoton
K2 - Fotokatalog

Nybergskolan (1963-)

 
Historik för
Nybergskolan
1963-

Fnr 137Nybergskolan var färdig för inflyttning läsåret 1963/64 och blev rektorskola och förblev det tills Tallbohovskolan var färdig för inflyttning, läsåret 1969/70 och därmed blev rektorskola. 1972/73 blev Nybergskolan rektorskola i Nybergskolans rektorsområde.
1 juli 2004 blev Tallbohovskolan och Nybergskolan en resultatenhet under namnet Söderhöjdens grundskolor.

Av praktiska skäl förvaras skolans material samlat trots byten av huvudman under åren.
2009 = F - årskurs 3
Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1988
Översedd av arkivarie
Bo Strömberg 2001

Nybergskolan (1963-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Nybergskolan (1963-)