Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Nybergskolan (1963-2020)

 
Historik för
Nybergskolan
1963-

Fnr 137Nybergskolan var färdig för inflyttning läsåret 1963/64 och blev rektorskola och förblev det tills Tallbohovskolan var färdig för inflyttning, läsåret 1969/70 och därmed blev rektorskola. 1972/73 blev Nybergskolan rektorskola i Nybergskolans rektorsområde.
1 juli 2004 blev Tallbohovskolan och Nybergskolan en resultatenhet under namnet Söderhöjdens grundskolor.

Av praktiska skäl förvaras skolans material samlat trots byten av huvudman under åren.
2009 = F - årskurs 3
Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1988
Översedd av arkivarie
Bo Strömberg 2001

Nybergskolan (1963-2020)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Nybergskolan (1963-2020)