Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Namnberedningskommittén (1955-1959)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-07
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Sammanträdesprotokoll

Namnberedningskommittén (1955-1959)

 
Historik för
Namnberedningskommitté


Fnr 96


Den 6 februari 1951 föreslog byggnadsnämnden kommunalfullmäktige att tillsätta en särskild beredningskommitté som under visst samråd skulle tillsätta namnförslag beträffande vägar. Den 26 februari samma år gav kommunalfullmäktige byggnadsnämnden i uppdrag att göra en utredning för att sedan redovisa de förslag byggnadsnämnden kommit fram till. Utredningsarbetet ledde dock inte till något förslag till fullmäktige.

På förslag av kommunalnämnden beslöt kommunalfullmäktige den 17 oktober 1955 att tillsätta en särskild namnberedningskommitté som bland annat skulle föreslå kommunalfullmäktige om vägnamn och även slutlig numrering av fastigheterna. Samma kommitté skulle efter hand ge förslag till namn på nya vägar och adress för då befintliga vägar och fastigheter den 17 september 1956.

I namnberedningens protokoll från den 8 december 1958 står att direktiven vid kommitténs tillkomst i första hand skulle fylla ett tillfälligt behov. Vid sitt sammanträde den 27 maj 1959 godkände namnberedningskommittén framlagt förslag att utfärda en instruktion då det fanns ett behov av en mer varaktig verksamhet med namnberedning. Avsikten var att instruktionen skulle fastställas av kommunalfullmäktige och enlig § 1 skulle beredningen av namnärenden ske hos byggnadsnämnden. På förfrågan uttalade byggnadsnämnden den 11 juni 1959 (§ 294) att den var beredd att åta sig namnberedningskommitténs arbete. Den 21 september 1959 beslöt kommunalfullmäktige att överföra vägnamnsberedningskommitténs uppgifter till byggnadsnämnden från och med 1 januari 1960.

I byggnadsnämndens arkiv serie A5 Beredningars protokoll med tillhörande handlingar finns även namnberedningskommitténs protokoll 1955 - 1959 med tillhörande handlingar 1951-1970.

(Källa: skrivelse undertecknad Lars Gustafsson j:r och Tor Gunsell den 19 augusti 1964 till byggnadsnämnden)
Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1967

Kompletterad av Eva Nilsson 2013 och 2015

Namnberedningskommittén (1955-1959)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Namnberedningskommittén (1955-1959)