Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Musiknämnden (1956-1959)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-07
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med bilagor
B1 - Verksamhetsberättelser
D1 - Dagböcker
D2 - Elevkort
E1 - In- och utgående skrivelser
F1 - Program vid uppvisningar

Musiknämnden (1956-1959)

 
Historik för
Musiknämnden
1956-1959

Fnr 95Musiknämnden höll sitt första sammanträde den 3 februari 1956. Kommunala musikskolan tillkom den 1 juli 1956.
Musiknämndens sista protokoll är daterat den 14 augusti1959. 1 oktober 1959 kom musikskolan att lyda under
skolstyrelsen.

Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1968

Musiknämnden (1956-1959)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Musiknämnden (1956-1959)