Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Miljö- och hälsovårdsnämnden/Miljö- och hälsoskyddsnämnden (1980-2006)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-07
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Nämndens protokoll
C1 - Diariekort
C2 - Diarielistor
E4 - Handlingar rörande radonmätningar
F1 - Diarieförda handlingar
F2 - Objektdossierer
F3 - Provtagningsprotokoll
F4 - Oljecisterner tagna ur bruk
F5 - Anmälan om installation av värmepumpsanläggning
F6 - Radonprotokoll
F7 - Yttrande om radonbidrag

Miljö- och hälsovårdsnämnden/Miljö- och hälsoskyddsnämnden (1980-2006)

 
Historik för
Miljö- och hälsovårdsnämnden/Miljö- och hälsoskyddsnämnden
1980-2006

Fnr 93Miljö- och hälsovårdsnämnden övertog 1980 de verksamheter och befogenheter som tidigare ombesörjts av hälsovårdsnämnden och kommunstyrelsens miljöberedning.
Den 1 juli 1983 övertog Miljö- och hälsoskyddsnämnden verksamheten. Detta på grund av den nya miljö- och hälsoskyddslagen, som trädde i kraft den
1 juli 1983 och tvingade fram ett namnbyte.

Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1988

Miljö- och hälsovårdsnämnden/Miljö- och hälsoskyddsnämnden (1980-2006)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Miljö- och hälsovårdsnämnden/Miljö- och hälsoskyddsnämnden (1980-2006)