Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Månadsvägen 62 (1962-1974)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-07
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
D1 - Betygskataloger
D2 - Klasslistor
F1 - Arbetsordningar
K1 - Klassfoton

Månadsvägen 62 (1962-1974)

 
Historik för Månadsvägen 62
(1962-1974)
Fnr 134Innan Nybergskolan togs i bruk läsåret 1963/64 undervisades eleverna i provisoriska skollokaler i Jakobsberg. Månadsvägen 62 var en sådan provisorisk skollokal och har under åren tillhört olika rektorsområden.

Läsåret 1962/1963 tillhörde skolverksamheten till Jakobsbergs rektorsområde och läsåret 1963/1964 till andra rektorsområdet. Vid 1964/1965 var Månadsvägen en del av det femte rektorsområdet och läsåret 1965/1966 vart verksamheten en del av Tallbohovskolans rektorsområde. Under läsåren 1966/1967-1969/1970 var skolverksamheten en del av Vattmyraskolans rektorsområde. Läsåret 1970/1971 var Månadsvägen en del av Olovslundskolans rektorsområde och vid 1971/1972 en del av Kvarnskolans rektorsområde. Under läsåren 1972/1973-1973/1974 var skolverksamheten en del av Fastebolskolans rektorsområde.

Efter läsåret 1973/1974 omnämns inte längre Månadsvägen 62 som skollokal och verksamheten verkar då ha upphört.

Förteckningen upprättad av arkivassistent
Stina Hållnissa 1976
Kompletterad av arkivarie
Linda Andersson, mars 2021

Månadsvägen 62 (1962-1974)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Månadsvägen 62 (1962-1974)