Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Kulturbyggnadsutredning (1968-1973)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-07
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
K1 - Foton

Kulturbyggnadsutredning (1968-1973)

 
Historik för
Kulturbyggnadsutredning
1968-1973

Fnr 84Den 7 februari 1967 § 53 beslöt kommunalnämnden att tillsätta en kommitté för utredning om den framtida användningen av byggnaderna inom Görväln-området. Handlingarna är diarieförda under ärendebeteckning 4/67 385. Den 12 december 1967 inkom till kommunalfullmäktige en motion om den långsiktiga användningen av kommunens förvärvade byggnader.

Den 6 februari 1968 § 61 beslöt kommunalnämnden att tillsätta en kommitté som fick namnet kulturbyggnadsutredningen. Ärendet är diariefört under ärendebeteckning 667/231 (6/67 231?).

Den 12 oktober 1973 lämnade kulturbyggnadsutredningen sitt betänkande "Översiktsplanering för användning av kommunens
byggnader" till kommunalkansliet. Den 30 oktober 1973 § 448 förklarade kommunstyrelsen kommittens arbete avslutat och remitterade ärendet till olika nämnder.
Den 30 september 1974 § 236 uppdrog kommunalfullmäktige åt fastighetsnämnden att i samråd med med berörda organ upprätta en plan med förslag till åtgärder och kostnader. Protokoll och handlingar förvaras bland kommunstyrelsens handlingar under ärendebeteckning 501/73 016. 260.

Se även kommunstyrelsens arkiv, serie F1 Kulturbyggnadsutredningen.Förteckningen upprättad av arkivarie
Stina Hållnissa 1982
Kompletterad av arkivarie Annika Gattberg 2007

Kulturbyggnadsutredning (1968-1973)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kulturbyggnadsutredning (1968-1973)