Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Kristidsnämnden (1939-1949)

 
Historik för
Kristidsnämnden
1939-1949

Fnr 83Nämnden inrättades år 1939.
Den 29 oktober 1949, § 49 beslutade kommunalfullmäktige att dra in kristidsnämnden och överföra uppgifterna till
kommunalnämnden fr o m 1950.
1974-02-12 hölls nämndens sista sammanträde, dessförinnan hade inget sammanträde hållits sedan 1949.
Fr o m 1979 har kommunstyrelsen ansvar även för kristidsfrågor. Det beslutades av kommunfullmäktige den 25 september 1978, § 204.
Underlaget som låg till grund för beslutet förvaras bland kommunstyrelsens diarieförda handlingar, dnr 407/78 013. 900.
Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1969
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1986

Kristidsnämnden (1939-1949)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kristidsnämnden (1939-1949)