Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Fastighetskontoret / Kommunalnämnden (1960-1970)

 
Historik för
Fastighetskontoret / Kommunalnämnden (1960-1970)

Fnr 791947 startade förmedlingsverksamheten i Järfälla och då under kommunalnämnden. Förmedlingsorganet kom att höra till fastighetskontoret då det bildades 1960.
1971 ersattes kommunalnämnden, varunder fastighetskontoret lydde, av kommunstyrelsen.
1974 övertog fastighetsnämnden förmedlingsverksamheten.
Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1967
Kompletterad av arkivamanuens
Sigrid Runcis 1970

Fastighetskontoret / Kommunalnämnden (1960-1970)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
1960--1971
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Fastighetskontoret / Kommunalnämnden (1960-1970)