Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Järfälla industri AB (1966-1976)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med bilagor
E1 - Korrespondens
G1 - Huvudböcker
G2 - Inventarieböcker med bilagor
G3 - Kassaböcker
G4 - Fördelningskort
G5 - Verifikationer
G6 - Deklarationer

Järfälla industri AB (1966-1976)

 
Historik för
Järfälla industri AB
1966-1976

Fnr 69Kommunen inköpte AB Bröderna Nybergs efterträdare 1966 i samband med att kommunen förvärvade två industrifastigheter i Jakobsberg. På extra bolagssstämma den 22 juni 1966 ändrades bolagsordningen till att gälla för Järfälla Industri AB. Bolaget inregistrerades på Kungl. Patent- och registreringsverket den 7 mars 1967. Styrelsen hade sitt säte i Jakobsberg och styrelsen utgjordes av kommunens fastighetschef med kommunsekreteraren som suppleant. Bolaget bedrev ingen rörelse och hade ingen personal förran 1970, då bolagsordningen ändrades och verksamheten inriktades på att producera och distribuera fjärrvärme.
Den 1 januari 1973 överläts värmeverksamheten till det nybildade Järfälla Energi AB. På extra bolagsstämma den 3 februari 1975 beslöts att Järfälla Industri AB skulle träda i likvidation och dess tillgångar och skulder överlåtas till Järfälla Energi AB.
På bolagsstämman den 15 mars 1976 förklarades Järfälla Industri AB upplöst.
Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1986

Järfälla industri AB (1966-1976)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Järfälla industri AB (1966-1976)