Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Barnkolonikommittén (1955-1956)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-11-29
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
E1 - In- och utgående skrivelser
L1 - Tryck

Barnkolonikommittén (1955-1956)

 
Historik för
Barnkolonikommitte
1955-1956

Fnr 11Kommitten tillsattes av kommunalfullmäktige den 16 maj 1955. Kommitten avslutade sitt arbete den 19 april 1956.
Dess uppdrag fullföljdes av Barnkolonistyrelsen fram till 1963 då verksamheten kom att ombesörjas av Fritidsnämnden.

Förteckningen upprättad av arkivassistent
Stina Hållnissa 1973
Kompletterad av arkivassistent
Angelica Hörder 2002

Barnkolonikommittén (1955-1956)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Barnkolonikommittén (1955-1956)