Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Jämställdhetsgrupp (1978-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med bilagor

Jämställdhetsgrupp (1978-)

 
Historik för
Jämställdhetsgrupp (1978-)

Fnr 66Kommunfullmäktige beslutade den 20 mars 1978 § 55 att uppdra åt personalnämnden att tillsätta en arbetsgrupp för
ökad jämmställdhet mellan kvinnor och män i kommunens tjänst.

Förteckningen upprättad av kommunarkivarie
Stina Hållnissa 1991

Jämställdhetsgrupp (1978-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Jämställdhetsgrupp (1978-)