Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Inköpsnämnd (1971-1976)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
A2 - Bilagor till protokoll

Inköpsnämnd (1971-1976)

 
Historik för
Inköpsnämnd
1971-1976

Fnr 63I § 53, 1976-12-07 anges att inköpsnämnden upphör den31 december 1976. Det beslutades av kommunfullmäktige i samband med utgifts- och inkomststaten för 1977 den 15 november 1976 ärendebeteckning 579/76 062. 900.
Då beslutades också att inköpsnämndens åligganden skulle överflyttas till kommunstyrelsen, dnr 631/76 018. 970.
Den 1 januari 1977 övertog kommunstyrelsens drätselkontor verksamheten.

Förteckningen upprättad av arkivföreståndare
Stina Hållnissa 1977
Kompletterad och omarbetad av assistent
Raine Salonen 1996

Inköpsnämnd (1971-1976)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Inköpsnämnd (1971-1976)