Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Hyresnämnden (1947-1969)

 
Historik för
Hyresnämnden (1947-1969)

Fnr 58Kungl. Maj:t beslutade den 27 juni 1947 att hyresregleringslagen som tillkommit den 19 juni 1942 - Svensk författningssamling nr 429 - skulle tillämpas i Järfälla kommun fr o m den 1 augusti 1947. Enligt lag av den 22 juni 1939 om medling i hyrestvister inrättades hyresnämnden vars verksamhet reglerades av föreskrifter utfärdade den 19 juni 1942 - SFS 1942:431. Nämnden höll sitt första sammanträde den 7 augusti 1947. Ordföranden hade förordnats av Statens hyresråd den 21 juli 1947. En styrelseledamot skulle representera hyresvärdarna och en hyresgästerna samt senare en handelsidkare som driver affärssverksamhet i förhyrd fastighet.
En ny hyreslag trädde i kraft den 1 januari 1969, där det bl a angavs att en statlig hyresnämnd skulle inrättas i princip för varje län. Övergångsbestämmelser infördes där det bl a angavs att de kommunala hyresnämnderna skulle fortsätta med sin verksamhet efter den 1 januari 1969 under så lång tid som behövdes för att avgöra icke avslutade ärenden. Kungl:t Maj:t eller, efter bemyndigande, Statens hyresråd kunde förordna att viss hyresnämnd vid närmare angiven tidpunkt skulle överlämna icke avgjorda ärenden till vederbörande statlig hyresnämnd.
Hyresnämnden i Järfälla höll sitt sista sammanträde den 2 december 1969 då verksamheten övertogs av en hyresnämnd som omfattade hela Stockholms län.

Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1981

Hyresnämnden (1947-1969)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Hyresnämnden (1947-1969)