Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Hemhjälpsnämnden (1944-1960)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Nämndens protokoll
D1 - Liggare för befattningshavare med pensionsrätt
E1 - Inkomna handlingar
F1 - Personalhandlingar avseende hemvårdarinnor

Hemhjälpsnämnden (1944-1960)

 
Historik för
Hemhjälpsnämnden (1944-1960)

Fnr 57
Hemhjälpsnämnden inrättades 1944. Hemhjälpsnämndens funktioner och befogenheter övertogs 1960 av socialnämnden I.
1971 övertogs alla sociala nämnders verksamheter av sociala centralnämnden och 1982 av socialnämnden II.
1988 överfördes social hemhjälp till kommundelsnämnderna.
Den 1 mars 1992 övertog socialnämnden III verksamheten.


Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1968
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1992

Hemhjälpsnämnden (1944-1960)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Hemhjälpsnämnden (1944-1960)