Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Bostadsstiftelsen Hammaren (1947-1989)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Styrelsemötesprotokoll med bilagor
B1 - Revisions- och verksamhetsberättelser
B2 - Stadgar och avtal
B3 - Utgående skrivelser
E2 - Inteckningar, Omslagsrevers m.m.
G1 - Bokslut

Bostadsstiftelsen Hammaren (1947-1989)

 
Historik för Bostadsstiftelsen Hammaren
(1947-1989)
Fnr 55Stiftelsen bildades 1947 av Järfälla kommun och HSB. Det står att i kommunalfullmäktiges protokoll 14 april
§36. I §37 står att stadgarna. Mer om stadgarna står att läsa på bifogat blad. Ingen bolagsordning finns.
Bilaga 2 till kommunalfullmäktiges §38 1947 innehåller köpekontrakt om mark som kommunen säljer till stiftelsen.
Den 1 juli 1989 slogs Bostadsstiftelserna Hammaren och Barkarby ihop med Järfällabygdens Hus AB.Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1967
Omarbetad och kompletterad av assistent
Raine Salonen 1993

Bostadsstiftelsen Hammaren (1947-1989)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Bostadsstiftelsen Hammaren (1947-1989)