Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Järfällahus AB (JHAB) (2009-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2022-09-02
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
B1 - Bo i Järfälla
G1 - Årsredovisningar

Järfällahus AB (JHAB) (2009-)

 

År 2009 bytte Järfällabygdens Hus AB namn till Järfällahus AB. Bakgrund till namnändringen var att styrelsen för Järfällabygdens hus AB (JHAB) inkom med en önskan om att få byta namnet i en skrivelse daterad 2009-02-24. Det ansågs att det längre namnet i olika sammanhang upplevdes otympligt och svårarbetat. (Kst 2009/148). Det togs beslut i kommunstyrelsen 2009-05-11 § 72 att bifalla förslaget om föreslagen ändring av Järfällabygdens hus AB:s bolagsordning § 1 innebärande att ny lydelse blev "Bolagets firma är Järfällahus AB".

Järfällahus ägs till 100 % av Järfälla kommun och är ett allmännyttigt bostadsföretag. Vid 2009 byggdes bostadsområdet Städet (Jakobsberg) med 30 lägenheter och vid 2011 byggdes bostadsområdet Piloten (Barkarby) med 21 lägenheter.

I början av juni 2013 såldes Gläntan i Viksjö (110 lägenheter) vilket övergick till bostadsrättsföreningen Glädjen och den 1 juli 2013 såldes Barkarby A och B (375 lägenheter) där ägandet övergick till bostadsrättföreningarna Barsbro parken och Jaktflyget.

Under 2014 infördes Järfällahus nya grafiska profil och nya logotyp. Järfällahus satsning på ungdomar gick in i ett nytt skede under 2014. I centrum för arbetet stod ungdomsföreningen SWAT, som bildats ur den verksamhet Järfällahus bedrev inom ramen för Boutveckling och i samarbete med Hyresgästföreningen Järfälla. Den 3 februari 2014 ombildades Östra Polhem och ägandet av bostadsområdet Östra Polhem övergick till de boendes bostadsrättsförening Brf Polhem 4:2. Inräknat tidigare ombildningar hade Järfällahus därmed avyttrat ca 10 % av sitt bostadsbestånd under 2013-2014. Den 6 september 2014 var det dags för Järfällafestivalen. För första gången var Järfällahus delarrangör. Jakobsbergs centrum fylldes av skördemarknad, uppträdanden av artister såsom Yohio och föreningstorget där kommunens föreningar inbjöd till prova-på-aktiviteter. En del av festivalen var bomässan. Där informerade Järfällahus om sin bostadskö och sina bostäder tillsammans med andra aktörer på Järfällas bostadsmarknad. En annan del av festivalen var det litterära torget, som Järfällahus tog initiativ till och anordnade i samarbete med Klackenbergs Böcker & Papper och Jakobsbergs bibliotek. Järfällahus boende fick via kuponger rabatt på kaffe och bakelse på konditoriet vid det litterära torget. Boendes barn fick också meta gratis i bokfiskdammen.

I Postgången i Posthusets bottenvåning i Jakobsbergs centrum, fanns sedan två år ungdomsgården Valvet. Den hade fått en egen entré som vätte mot järnvägen. Entrén invigdes den 24 mars 2015. Den 5 september 2015 anordnades Järfällafestivalen i Jakobsbergs centrum. Förutom Järfällahus var arrangörerna Järfälla kommun och Citycon AB som äger Jakobsbergs centrum. Det blev en stor festdag med marknad, föreningstorg med prova-på-aktiviteter och mycket annat. På scenen fanns bl a Järfällabon och Idolvinnaren Lisa Ajax. På festivalen var det premiär för fåret Älla, Järfällas nya maskot som tillkom på initiativ från Järfällahus. Fåret fick sitt namn genom en tävling under festivaldagen. Älla har sedan framträtt vid aktiviteter i Järfällahus bostadsområden. Under 2015 fick också huvudkontoret nya skyltar. Huvudkontorets adress var Drabantvägen 2.

2016 års upplaga av Järfällafestivalen slog publikrekord med ca 25 000 besökare. Festivalen anordnades av Järfällahus tillsammans med Järfälla kommun och Citycon.

2017 förvärvades fastigheten Ålstavägen 18 vilken utgör ett dotterbolag till Järfällahus AB (Fastigheten Ålstavägen AB). För fastigheten Ålstavägen 18 påbörjades ombyggnadsarbeten i mars 2017 vilket blev klart hösten 2017. Resultatet var ett tillfälligt boende av vandrarhemskaraktär för 80 personer. Fastigheten blockförhyrs av Järfälla kommun. I september 2017 började Järfällahus bygga om en stor lokal på Söderhöjden till kultur- och aktivitetshus. Huset har fått namnet Huset på höjden och skulle vara klart hösten 2018.

År 2018 ägde och förvaltade Järfällahus 5560 lägenheter, 4580 fordonsplatser och 465 kommersiella lokaler i Järfälla kommun. I mars 2019 var det inflyttning Järfällahus nybyggda radhus på Anna Skyttes gränd i Stäket och på tennisvägen på Södra Berget i Viksjö.

2020 blev kvarteret Riddaren färdigt vilket handlade om 132 hyreslägenheter och en förskola. Under 2020 blev occkså bostadsområdet Almen på vinggränd 4 färdigt och huset som invigdes den 30 augusti. Det handlade om 56 lägenheter där hälften var ungdomsbostäder och hälften studentbostäder. Huset har tidigare vart ett äldreboende (Almens äldreboende) men hade nu blivit ombyggt där ombyggnation hade startat under 2018. Ungdomslägenheterna hyrdes ut via Järfällahus särskilda ungdomskö och studentlägenheterna hyrdes ut via Bostadsförmedlingen.

Den 18 oktober 2021 beslutade kommunfullmäktige i Järfälla att godkänna försäljningen av kommunägda Järfällahus ABs fastighet på Hårsta Backe till de boende och därmed att ombildning skulle ske från hyresrätter till bostadsrätter. Sammanlagt handlade det om 149 lägenheter, 3 lokaler samt 140 fordonsplatser. Bostadsytan omfattade totalt 11 656 kvadratmeter. Fastigheten var från 1990 och låg på Dackevägen 7-31 i Jakobsberg.Förteckning upprättad av arkivarie
Linda Andersson, 2022-2023

Järfällahus AB (JHAB) (2009-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Järfällahus AB (JHAB) (2009-)