Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Järfälla Näringsliv AB (2016-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2021-12-23
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer

Järfälla Näringsliv AB (2016-)

 
Järfälla Näringsliv AB
(2016-)


Från och med 1 januari 2016 bytte Bolinder Drabantstad AB namn och ombildades till bolaget Järfälla Näringsliv AB (Kst 2015/497)

Enligt den ändrade bolagsordningen för det ombildade bolaget Järfälla Näringsliv AB, som gällde från och med den 1 januari 2016, skulle bolagets styrelse bestå av åtta ledamöter. Fyra av ledamöterna skulle representera näringslivet i Järfälla och fyra skulle representera Järfälla kommun. Samtliga ledamöter skulle utses av kommunfullmäktige. (Kst 2015/497)


Historik upprättad av arkivarie
Linda Andersson, december 2021

Järfälla Näringsliv AB (2016-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Järfälla Näringsliv AB (2016-)