Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Berghems förskola (1990-)

 

Historik för Berghem förskola
(1990-)

Östanstugan startade sin verksamhet år 1990. Två avdelningar startade i april 1990 och två i augusti 1990. Under 1990 startades också en ny öppen förskola i Östanstugans lokaler.

Vid 1995 till och med 1997 var Östanstugan en enhet med Fyrspannstugan. År 1997 så lades Fyrspannstugans förskola ned vid halvårsskiftet och Östans förskola blev en egen enhet. Det berörde Östans förskoleverksamhet vilket fick utöka med en avdelning och ca 25 barn. Den 20 juni 1997 avvecklades den öppna förskolan som låg på Östanstugan enligt beslut från Styrelsen för vård och omsorg den 13 februari 1997. Under semesteruppehållet år 1998 brändes ett av förskolans förråd ned av någon vilket innehöll förskolans deras cyklar och uteleksaker. Det skedde också en antändning av ytterväggen på förskolan som vätte mot förrådet. Förrådet brann ned helt och håller men den brand som skedde i väggen kunde snabbt begränsas och släckas utan att ledde till större skada. Det genomfördes en snabb uppbyggnad och i augusti var det klart. Under 1998 blev Östans förskola en enhet med kommunens fem öppna förskolor. År 1999 hade förskolan hade ett snitt på 84,17 barn under året.

1 juli 2001 så skedde det en organisationsförändring och Östans förskola slogs ihop med Berghemskolan till en resultatenhet. Förskolan hade då fem avdelningar med sammanlagt 88 barn. Den 1 juli 2004 bytte förskolan namn till Berghems förskola. Bakgrund till detta var att man, från bland annat personalens sida, ville tydliggöra att förskolan tillhörde samma rektorsområde. Förskolan och skolan fick då ett gemensamt namn Berghems förskola och skola. Vid år 2006 hade förskolan i genomsnitt 92,9 barn och fem avdelningar.

I augusti 2007 skedde det en brand i förskolan, en natt mellan en fredag och lördag. Av förskolans fem avdelningar totalförstördes tre av dem och de andra två avdelningarna rök- och vattenskadades. Man bad föräldrar att hålla barn hemma påföljande måndag, där sedan på tisdag så verksamheten redan igång igen i provisoriska lokaler på tre olika ställen i Jakobsberg. I november 2007 samlades verksamheten i inhyrda paviljonger som ställts upp intill Berghem förskola. Förskolan återuppbyggdes och öppnade igen den 15 oktober 2008 i delvis nya och delvis renoverade lokaler.

År 2010 hade förskolan sex avdelningar där fem av dem låg separat i byggnad på Östanvägen 4. Den sjätte avdelningen med de äldre barnen födda år 2004 låg i en paviljong i anslutning till Berghemsskolan. Den 1 juli 2012 skedde det en organisationsförändring och Berghem förskola blev ny enheten med Vattmyra och Nibble förskolor och familjedaghemmen/pedagogisk omsorg i Jakosberg. Under 2013 hade enheten Vattmyra förskolor (Berghem förskola, Nibble förskola, Vattmyra förskola 1 (gamla) och 2 (nya), Pedagogisk omsorg i Jakosberg) 382 barn under vårterminen och 371 barn under höstterminen. Samtliga förskolor hade tillagningskök. Nibble förskola hade sex avdelningar.

Vid 2014 hade enheten totalt 22 förskoleavdelningar varav en är en språkförskoleavdelning och tre grupper med dagbarnsvårdare. Verksamheter var förlagda vid sju olika adresser i Jakobsbergsområdet och enheten hade totalt 443 barn. 48 av dessa gick på pedagogisk omsorg och 395 i förskolorna. Antalet anställda motsvarade 85 årsarbetare, där handlade om ca åtta anställda i pedagogisk omsorg och ca 77 anställda i förskolorna.

I senare delen av augusti 2017 deltog 29 barn från Berghems förskola i ett symboliskt spadtag vid byggandet av Fyrspannsvägens förskola. Det gjordes en ceremoni med en tidskapsel där kapseln ska ha fyllts med dagens tidning och ett kollage med handavtryck och hälsningar från samtliga 29 förskolebarn från Berghem som deltog vid spadtaget. Placeringen av tidskapseln skulle märkas upp med en skylt. Den förslutna tidskapseln sänktes ned i bottenplattan av kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad, barn- och ungdomsnämndens ordförande Eva Ullberg och två förskolebarn från Berghems förskola. Mamman till ett av de två förskolebarn som fick sänka ned tidskapseln ska också själv ha gått på den gamla förskolan vid Fyrspannsvägen (Fyrspannstugan). Vid ceremoni underhölls dessutom förskolebarn, politiker, förvaltningspersonal och byggrepresentanter av Järfälla kulturskola med såväl barnvisor som Beatles.

Under hösten 2018 tillkom Fyrspannvägens förskola till enheten Vattmyra förskolor och i slutet av år 2019 upphörde Pedagogisk omsorg i Jakobsberg.

Förskolan ligger på Östanvägen 8 i Jakobsberg.


Förteckning upprättad av arkivarie
Linda Andersson, november 2021


Berghems förskola (1990-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Berghems förskola (1990-)