Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Frihetsvägen 6-8, 12, 15, 39 (1955-1983)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
D1 - Betygskataloger
D2 - Klasslistor
F1 - Arbetsordningar

Frihetsvägen 6-8, 12, 15, 39 (1955-1983)

 
Historik för Frihetsvägen 6-8, 12, 15, 39
(1955-1983)
Fnr 122Innan Nybergskolan togs i bruk läsåret 1963/64 undervisades eleverna i provisoriska skollokaler i Jakobsberg. Frihetsvägen 6-8, 12, 15 och 39 var sådana provisoriska skollokaler. Andra namn som också använts för verksamheten var ex. Frihetsskolan, Nyberg och Nybergsskolan.

Vid 1962/1963 var Frihetsvägen 6-8 en del av Jakobsbergs rektorsområde. Vid läsåret 1963/1964 var Frihetsvägen 6-8 och 15 en del av det
andra rektorsområdet. Läsåret 1964/1965 blev skolverksamheten en del av det femte rektorsområdet och läsår 1965/1966 blev Frihetsvägen 6-8 och 15 en del av Tallbohovskolans rektorsområdet. Vid 1969/1970 skedde det en ändring då skolverksamheten gick från frihetsvägen 6-8 och 15 till Frihetsvägen 39. Dock så fortsatte Frihetsvägen att vara en del av Tallbohovskolans rektorsområde. Vid 1972/1973 skedde det en ändring av rektorsomtåde och skolverksamheten blev istället en del av Nybergskolans rektorsområde.

Frihetsvägen 39 var en del av Nybergskolans rektorsområde fram till och med läsåret 1982/1983. Efter detta läsår omnämns inte längre skolanläggningen i Skolstyrelsens (Skolkontorets) skolkataloger och verksamheten verkar då ha upphört.

Förteckningen upprättad av arkivassistent
Stina Hållnissa 1976
Kompletterad av arkivarie
Linda Andersson, mars 2021

Frihetsvägen 6-8, 12, 15, 39 (1955-1983)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Frihetsvägen 6-8, 12, 15, 39 (1955-1983)