Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Järfälla gymnasium (2016-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2020-11-10
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer

Järfälla gymnasium (2016-)

 


Den 1 juli 2016 slogs Mälargymnasiet, Yrkestekniskt Centrum (YTC) och NT-gymnasiet samman till en skolenhet med en skolledning och fick namnet Järfälla gymnasium. Järfälla gymnasium ligger på Mälarvägen 2 i Jakobsberg.

Efter sammanslagningen, vid augusti 2016, ska programutbudet för Järfälla gymnasium vart:

• Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktningarna husbyggnad och måleri

• El- och energiprogrammet, inriktningarna dator- och kommunikationsteknik samt elteknik

• VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning VVS

• Estetiska programmet, inriktning bild och formgivning

• Ekonomiprogrammet, inriktningarna ekonomi och juridik

• Handels- och administrationsprogrammet, inriktning handel och service (endast åk 3)

• Naturvetenskapsprogrammet, inriktningarna naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle

• Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap

• Teknikprogrammet, inriktningarna design och produktionsutveckling samt informations- och medieteknik

• Introduktionsprogram

Från och med 2017 ingick en spetsutbildning inom Järfälla gymnasiums programutbud, vilket var den enda av sitt slag i Sverige. Detta handlade om en riksrekryterande spetsutbildning inom det estetiska programmet, bild och formgivning vilket var inriktningen Illustration & Grafisk formgivning vilket beviljades av Skolverket.

Från och med vårterminen 2018 erbjöds på gymnasieskolan ett yrkesspår på Språkintroduktion i samarbete med Lärcentrum. Detta yrkesspår, vilket var en tvåårig utbildning, vände sig till nyanlända elever och var inriktad mot restaurangutbildning.

Från och med år 2019 tillkom möjligheten att gå ett fjärde år på teknikprogrammet. För att kunna möta detta så hade gymnasieskolan bantat Teknikprogrammet från fyra inriktningar till två inriktningar. Inriktningen för ett fjärde år var samhällsbyggande och produktion.

Programutbud år 2019:

• Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad.

• El- och energiprogrammet, inriktningarna dator- och kommunikationsteknik samt elteknik.

• VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning VVS.

• Estetiska programmet, inriktning bild och formgivning - spetsutbildning illustration och grafisk formgivning (riksrekryterande).

• Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi.

• Naturvetenskapsprogrammet, inriktningarna naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle.

• Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap.

• Teknikprogrammet, inriktningarna design och produktionsutveckling samt informations- och medie-teknik.

• Introduktionsprogrammet: programinriktat val, språkintroduktion, yrkesintroduktion och individuellt alternativ

Järfälla gymnasiums gymnasiesärskola

• Programmet för estetiska verksamheter

• Individuella program

I slutet av april 2020 gavs det information på kommunens hemsida att gymnasieskolan fortsatt fick bedriva dess spetsutbildning inom illustration och grafisk formgivning på estetprogrammet. Det omnämns att gymnasiet sedan många år ska ha haft ett samarbete med Konstfack. Årets kommande år 1 elever skulle få göra sin utbildning på campusområdet i Jakobsberg. Dessa elever skulle sedan slutföra sin utbildning från och med januari 2022 på Bas Barkarby i Barkarbystaden.


Historik upprättad av arkivarie Linda Andersson, november 2020Järfälla gymnasium (2016-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Järfälla gymnasium (2016-)