Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Kallhälls skola (Bolinders skola) (1909-1952)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2020-10-19
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
D1 - Examenskataloger
D2 - Dagböcker
D3 - Huvudböcker
D4 - Inventarieförteckningar
H1 - Undervisningsstatistik

Kallhälls skola (Bolinders skola) (1909-1952)

 


Historik för Kallhälls skola (Bolinders skola) (1909-1952)


Kallhälls skola byggdes 1909 av Bolinder Mekaniska Verkstad AB. Bakgrunden till skolans start var att inrätta en skola för de barn vars föräldrar arbetade i det brukssamhälle som uppstått i Kallhäll genom Bolinders verksamhet. Bolinder bekostade skolhuset och dess driftkostnader. Vid start hade skolan 38 elever vilket var både småskole- och folkskoleelever. Som mest ska skolan haft 94 stycken elever, vilket var under 1914. Skolan hade både småskoleelever och förskoleelever. Skolhusets övervåning användes av skolans lärarinnor som bostad.


Det var Bolinder som skötte skolans verksamhet fram till och med år 1931. Detta år övertog Järfälla församling skolan och dess verksamhet. Ett år senare övertog sedan kommunen över ansvaret.  Kallhälls skola i det gamla skolhuset användes för undervisning fram till och med vårterminens slut 1952. Från 1942 var det dock bara småskola som drevs i Kallhälls skola då folkskollärartjänsten drogs in och flyttades över till Jakobsberg. Folkskoleelever fick då istället skolskjuts till Jakobsberg. I september 1952 började Kallhälls nya skola att användas (vilket senare döptes om till Ulvsättraskolan) och genom detta upphörde den gamla skolans verksamhet. Bolinders använde sedan de gamla skollokalerna som kontor fram till år 1956. Efter Bolinders ska Maskinverken för en tid haft ritkontor i lokalerna.


Vid 1983 ska den gamla skolbyggnaden använts av Studieförbundet Vuxenskolan. Konstföreningen Järfälla konstforum använde också den gamla skolans lokaler och låg i skolans bottenvåning sedan 1997. Det hade under åren också anordnats utställningar i lokalen. På övervåningen hade några av konstnärer deras ateljéplatser vilket kunde hyras. I september 2009 var det öppet hus och ett hundraårskalas då Kallhälls gamla skola fyllde 100 år. I samband med ombyggnation av Kallhälls centrum revs den gamla skolbyggnaden under november-december 2016 för att ge plats till bostäder.

Kallhällskolan låg på Dahlerusvägen, Kallhällsleden 18 i Kallhäll.


Arkivförteckning upprättad av arkivarie
Linda Andersson, december 2020

Kallhälls skola (Bolinders skola) (1909-1952)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kallhälls skola (Bolinders skola) (1909-1952)