Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Långbacka/Veddesta skola (1885-1919)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2020-10-19
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
D1 - Examenskataloger
D2 - Dagböcker
D3 - Huvudböcker/Matriklar
D4 - Förteckningar över inskrivna och utskrivna elever
D5 - Matrikel för inskrivningsskyldiga
D6 - Inventarieförteckningar
H1 - Undervisningsstatistik

Långbacka/Veddesta skola (1885-1919)

 


Historik för Långbacka/Veddesta skola (1885-1919)


Bredvid den gamla häradsvägen, på backen, låg för länge sedan Långbacka/Veddesta skola. Det ska tydligen ha tagit några år innan det enades om var som skolan skulle ligga. Brukspatron Alexander Nordlander på Veddesta gård ska 1885 ha skänkt en tomt för en skolbyggnad och samma år blev skolan färdigbyggd. Under år 1887 ändrades skolans namn från Långbacka skola till Veddesta skola. Skolan ska till en början ha byggts för 50-tal barn från exempelvis Veddesta, Skälby, Fjällen, Riddersvik och Lövsta. Vid vissa år ska dock elevantalet hamnat på 90 barn. Detta ledde inrättandet av småskola (vid år 1899) och senare också en folkskola (vid år 1903) i Lövsta för att minska Veddestas höga elevantal.

Genom inrättandet av folkskola och småskola i Lövsta och Barkarbys utbyggnad så ansågs sedan Veddesta inte längre ligga lika centralt. Detta då många barn kom från Skälby, Veddesta och Barkarby. Från hösttermin 1915 flyttade småskolan till Barkarby och hösttermin 1919 flyttade folkskolan till Barkarby. Skolbyggnaden nedmonterades efter vårterminen 1919 och flyttades med häst och vagn till Barkarby för att återuppbyggning, men vid återuppbyggningen av skolhuset inträffade en brand och byggnaden brann istället ned till grunden.

Höstterminen 1920 stod istället Barkarbyskolans skolbyggnad färdigbyggd på den plats som det var tänkt att Veddestaskolans skolbyggnad skulle ha stått. Den 29 maj 1926 togs det beslut av kyrkostämman att Veddesta skoltomt skulle återgå till ägaren av Veddesta, där området inte längre skulle användas för skoländamål.
Arkivförteckning upprättad av arkivarie
Linda Andersson, december 2020

Långbacka/Veddesta skola (1885-1919)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Långbacka/Veddesta skola (1885-1919)