Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Lövsta skola (1879-1938)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2020-10-19
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
D1 - Examenskataloger
D2 - Dagböcker
D3 - Huvudböcker
D4 - Inventarieförteckningar
D5 - Förvärvskataloger för skolbiblioteket
H1 - Undervisningsstatistik

Lövsta skola (1879-1938)

 

Historik för Lövsta skola (1879-1938)


Bakgrund till att Lövsta skola uppstod ska ha vart svårigheter för barn i Lövsta att gå i Aspnäs skola enligt klagomål som behandlades i kommunalstämmans protokoll från 1863. Det bestämdes att det skulle anordnas en skola i Lövsta under en och en halv månad med ett åläggande om besök på Aspnäs en gång i veckan. Undervisningen ska inte ha fortsatt någon längre tid men 1879 börjades det åter igen att utövas undervisning i Lövsta i form av en hyrd lokal och en flyttande skola. Skolan flyttade mellan Lövsta och Görväln och var på vartdera stället 4 månader, vilket varade till och med våren 1884.


Från och med höst 1884 och till och med höst 1885 skapades det en fast mindre folkskola. Efter denna period fick sedan barn ta del av undervisning i Långbackaskolan. När Långbacka sedan blev för liten fick Lövsta igen en egen skola år 1889 i Markenteriet vid Kyrkhamn. Undervisningen hölls där till 1903 då det sedan byggs ett nytt skolhus. Våren 1908 uppkom det ett nytt ämne i undervisningen vilket var manlig slöjd, där Lövsta ska ha vart den första skolan i socknen som haft detta ämne. Under de kommande åren sjönk barnantalet i Lövsta och från och med läsåret 1938 drogs skolan in. Lövstabarnen skjutsades då istället till Barkarby skola.Lövsta skola kom efter detta att utnyttjas som ungdomsgård av Spånga ungdomsråd och år 1975 blev Lövsta istället en del av Stockholms kommun.
Arkivförteckning upprättad av arkivarie
Linda Andersson, december 2020

Lövsta skola (1879-1938)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Lövsta skola (1879-1938)