Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Görvälns skola (1870-1939)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2020-10-19
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
D1 - Examenskataloger
D2 - Dagböcker
D3 - Matriklar
D4 - Förteckningar över inskrivna och utskrivna elever
D5 - Matrikel över inskrivningsskyldiga
D6 - Inventarieförteckningar
H1 - Undervisningsstatistik

Görvälns skola (1870-1939)

 


Historik för Görvälns skola (1870-1939)

Den första skolan som ska ha funnits i Görväln skapades i juli 1870 genom inrättandet en privat småskola. Under hösten 1878 lades den skolan ned och istället inrättades det en flyttande mindre skola. Under vårterminen låg skolan i Görväln och under höstterminen låg skolan i Lövsta. Denna typ av undervisningssätt pågick till hösten 1884 och efter det fick Görväln igen en egen skola. Skolan inrättades i det s.k. ”Värdshuset”. Vid 1896 meddelade Görvälns ägare att han inte längre ville upplåta lokal till skolan men lovade istället fri byggplats i Oxhagen för ett nytt skolhus. Hösten samma år invigdes sedan den nya skolan. Detta skolhus blev då socknens fjärde skola. Hit kom barn från Görväln, Viksjö och Skäftingeholmen för att gå i småskola och folkskola.

Barnantalet kom sedan att minska för Görvälns skola under åren 1911-1936 och från och med läsåret 1939 så lades skolan ned. Då ska det endast ha gått fyra barn på skolan. Skolbarn fick istället skjuts till Jakobsbergs skola (Aspnäs skola).

Vid 1983 ska skolbyggnaden ha använts av föreningarna Motor Cykel Entusiasterna och Jakobsbergs Bilsportsförening. År 1994 ska skolhuset sedan ha sålts till en motorklubb som sedan ett antal år tillbaka hade disponerat byggnaden.Arkivförteckning upprättad av arkivarie
Linda Andersson, december 2020

Görvälns skola (1870-1939)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Görvälns skola (1870-1939)