Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Förslagskommitten (1978-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med bilagor
A2 - Arbetsutskottets protokoll med bilagor

Förslagskommitten (1978-)

 
Historik för
Förslagskommitten (1978-)

Fnr 52Centrala företagsnämnden fungerade tidigare som förslagskommitté. I dess protokoll den 6 juni 1977 §15 står att läsa "man konstaterade att företagsnämnden nu avvecklas".
Medbestämmandelagen, MBL hade börjat gälla den 1 januari 1977. De följande protokollen har benämningen förslagskommitten. Den löpande paragrafnumreringen fortsätter.
Centrala företagsnämnden är med i 1977 års matrikel för valperioden 1977-1978, men ej i 1978 års matrikel.
Förslagskommitten väljs av personalnämnden.
Förslagskommittens arkiv innehåller handlingar från och med 1978.

Förteckningen upprättad av arkivarie
Stina Hållnissa 1986

Förslagskommitten (1978-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Förslagskommitten (1978-)