Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Sök

Hem och Skola Fastebolskolans rektorsområde (1972-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Föräldraförening
Landskod
SE
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2020-09-15
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
D1 - Funktionärsförteckning
E1 - Remissvar

Hem och Skola Fastebolskolans rektorsområde (1972-)

 

Historik för
HEM OCH SKOLA I FASTEBOSKOLANS REKTORSOMRÅDE
Föräldraförening

Föreningen Hem och skola i Fasteboskolans rektorsområde bildades 1972. Målsättningen för alla Hem och skola-föreningar var att verka för god kontakt mellan föräldrar, skola och elever. Klassträffar, klassmöten och utflykter var ett sätt att ordna detta. Hem och skola-föreningen hade en representant i Samarbetsnämnden vid Fasteboskolans rektorsområde där representanter från skolledning, anställda inom skolan, skolstyrelsen, föräldrar samt elever ingick. Under 1975 var en av frågorna som sysselsatte föreningen SIA-utredningen. SIA var en statlig utredning 1970-1974 som resulterade i en proposition 1976 som riksdagen senare antog.

Förteckningen upprättad av arkivarie Tina Hedh-Gallant i september 2020

Hem och Skola Fastebolskolans rektorsområde (1972-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Hem och Skola Fastebolskolans rektorsområde (1972-)