Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Hem och Skola Fastebolskolans rektorsområde (1972-)
Serie
Sök

A1 - Protokoll

Plats
K 67:3:2
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1976--1977 Innehåller protokoll från styrelsemöten och årsmöten med bilagor (årsberättelser, revisionsberätteler, bokslut, budget)
Häri även D1 Funktionärsförteckning och E1 Remissvar