Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Fjällens förskola (1982-)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
2020-09-08
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Samverkansprotokoll
A2 - Förhandlingsprotokoll
A3 - Protokoll från förvaltningsrådet
F1 - Skolfotokataloger

Fjällens förskola (1982-)

 Fjällenskolan, med Fjällenstugan, startade läsåret 1982/1983 och blev den andra högstadieskolan i Viksjö. Med förskolan fanns det plats för 90 barn.

Fjällen förskola ligger på Ekollongränd 1 i Viksjö. Förskolan verkar ha haft samma adress i alla år sedan daghemmet startade läsåret 1982/1983.

Vid 1988 ska förskolan/daghemmet vart uppdelad i Gula Fjällenstugan och Röda Fjällenstugan. Under åren 1988-1992 hade kommundelsnämnd Viksjö (KDN) ansvaret för förskolan/daghemmets verksamhet. Åren 1992-1994 var barn-, kultur-, och fritidsnämnden (BKF) ansvarig nämnd för förskolan/daghemmets verksamhet. Mellan läsåren 1994/1995 och 1996/1997 var förskolan/daghemmet också uppdelad i Röda stugan och Gula stugan.

Vid 1995 övertog barn- och ungdomsnämnden (BUN) ansvar för förskolans/daghemmets verksamhet. Under 1995-1998 hade styrelsen för vård och omsorg (SVO) hand om driftansvar för verksamheten och barn- och ungdomsnämnden hade beställningsansvar. Under 1999-2002 hade Förskola och grundskola (kommunstyrelsens produktionsutskott) (KS PRO) driftansvar för förskolans verksamhet och barn- och ungdomsnämnden hade beställningansvar.

Läsåret 1997/1998 blev Fjällenstugan uppdelad i Fjällbackens förskola och Dalens förskola. Läsåret 1998/1999 ändrades namnet till Fjällens förskola vilket var uppdelad i Fjällbackens förskola och Dalens förskola. Fjällens förskola var uppdelad i Fjällbackens förskola och Dalens förskola fram till och med läsåret 2002/2003.

Vid 2003 tog barn- och ungdomsnämnden också över driftansvar för förskolans verksamhet. Vid läsåret 2003/2004 benämns förskoleverksamheten endast som Fjällens förskola. Under läsåren 2008/2009 – 2012/2013 var Fjällens förskola uppdelad i Förskola Gul och Förskola Blå.

Fram till och med 2018 verkar Fjällens förskola ha vart en enhet med Fjällenskolan. Den 1 januari 2019 blev Fjällens förskola en del av enheten Aspnäs och Viksjö förskolor. Denna enhet består av Högby och Gårds förskolor, Traktor och Fastebol förskolor, Pråmen förskola, Råstens förskola, Fjällen förskola, Aspnäs förskola, Kastanjens förskola och Öppna förskolan Jakobsberg.


Av praktiska skäl förvaras Fjällens förskolas material samlat, trots byte av huvudman.


Förteckning upprättad av arkivarie Linda Andersson, september 2020

Fjällens förskola (1982-)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Fjällens förskola (1982-)