Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Tekniska nämnden 1/ Brandförsvaret (1968-1987)
Serie
F2 - Polisärenden
Volym
Sök
Beteckning
0.a
Tid från
1968
Tid till
1968
Tid
1968
Plats
Anmärkning
Luftskyddsstyrelsen och brandstyrelsen tillika civilförsvarsnämnden, serie F4. Polisärenden diarieförs fr o m 1969.