Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Aspnässkolan (1846-)
Serie
A2 - Ämneskonferensprotokoll
Volym
Sök
Beteckning
3
Tid från
1965
Tid till
1971
Tid
1965-1971
Plats
Anmärkning
Avser läsåren 1965/66-1970/71. Protokoll från senare år förvaras i Nibbleskolans arkiv.