Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kopparvägen 17 och 41
Serie
A1 - Protokoll från planeringsdagarna
Volym
Sök
Beteckning
0.a
Tid från
1968
Tid till
1970
Tid
1968-1970
Plats
Anmärkning
Avser läsåren 1968/69-1969/70. Protokollen är gemensamma för Rondellskolan och Kopparvägen och förvaras i Rondellskolans arkiv, serie A2