Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Järfälla Konstforum (1969-)
Serie
F1 - Handlingar rörande verksamheten
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1970
Tid till
2009
Tid
1970--2009
Plats
Anmärkning
Samt odat.
Handlingar rörande:
- Utställningar 1970-2009 samt odat.
- Järfällasalongens kataloger 1973-1989 samt odat. 1979 och 1986 saknas.
- Kulturbidrag/kommunalt stöd 1987-1999
- Kulturbidrag/redovisningar bildningsförbund 1988-1991
- Stipendiater 1988-1993
- Konstforums konstnärsgrupp 1988-1998
- konstforums jubileer 1989, 2004, 2009