Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Folkskolestyrelsen (1932-1958)
Serie
A4b - Betygskataloger från Görvälns skola
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1931
Tid till
1939
Tid
1931-1939
Plats
Anmärkning
Betygskatalogerna är häften och förvaras läsårsvis. Innehåller även Lövstaskolan, serie A4c och arbetsordningar, serie F6 samt dagböcker, serie D5.