Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
Föreningen Folkets Park i Jakobsberg u p a
Serie
B1 - Årsberättelser
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1957
Tid till
1959
Tid
1957-1959
Plats
Anmärkning
Innehåller även revisionsberättelse 1957, serie B2. Stadgar 1939, serie B3. Avtal, kontrakt och förbindelse 1952-1957, serie B4. Korrespondens 1952-1958, serie E1. Samt skattsedel 1954 och förteckning över styrelseledamöter 1956-1958, serie F1.