Hem Arkivbildare
Enskilda arkiv
Arkiv
ABF:s lokalavdelning nr 426 i Järfälla (1929-)
Serie
A4 - Arbetsutskottets och verkställande utskottets protokoll
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1965
Tid till
1967
Tid
1965-1967
Plats
Anmärkning
Första protokollet daterat den 5 augusti 1965 benämns AU och upptar §§ 1-2. Andra protokollet daterat den 15 september 1965 benämns Vu och börjar med § 3.