Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Personalnämnden I (1968-1984)
Serie
F2 - Diarieförda handlingar
Volym
Sök
Beteckning
108
Tid från
1983
Tid till
1983
Tid
1983
Plats
"
Anmärkning
968. dnr 221-271 och Vo 969-980
Bilaga till serie F 2:
Förteckning över stående diarienummer
År 1975
1. Externa kurser
2. Tjänstbarhetsintyg
3. Tjänsteledighet med oavkortad lön
4. Yrkesskador
5. Personalbostäder
6. Bilersättningar
7. Telefonersättningar
8. Meddelanden, delgivningar
9. Förslagsverksamheten
10. Sjuk- och ålderspensioner
11. Senareläggning av semesterdagar
12. Anpassningsgruppen, omplaceringar, halvskyddad verksamhet m m.
13. Bidrag till personalfester
23. Förlängda tjänsteledigheter
24. Tjänsteledighet med löneförmån, militärtjänstgöring
50. Löneklassplaceringar enligt delegationsbemyndigande
117. Tjänsteledighet för studier