Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Personalnämnden I (1968-1984)
Serie
F2 - Diarieförda handlingar
Volym
Sök
Beteckning
100
Tid från
1982
Tid till
1982
Tid
1982
Plats
"
Anmärkning
968. dnr 186-244 och Vo 969-980