Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Personalnämnden I (1968-1984)
Serie
F1 - Persondossièrer, kommunalt reglerade tjänster
Volym
Sök
Beteckning
0.a
Tid från
Tid till
Tid
Plats
Anmärkning
I serien ingår dossièrer för befattningshavare med kommunalt reglerade tjänster. Det gäller även dem som slutat före 1968 och dem som slutat efter 1983 och även fr o m 1989 då kommunstyrelsen övertagit verksamheten. 1968 tillkom personalnämnden I oc
h 1984 personalnämnden II. Polisväsendet förstatligades i januari 1965. Det innebar att polismännen fick statlig lön fr o m detta datum. Övriga anställda inom polisväsendet såsom städerskor och kontorspersonnal hade alltfort kommunalt reglerade tjänster. Persondossierer för polismän t o m 1964 förvaras i kommunalnämndens arkiv, serie F1. Persondossierer för övrig personal förvaras i arkiv för personalnämnden I, alltså alla persondossierer, även om formel huvudman är en annan. Det är inte möjligt rent praktiskt att skilja dom åt. Persondossiererna är sorterade i personnummerordning.