Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kopparvägen 17 och 41
Serie
Sök

A1 - Protokoll från planeringsdagarna

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1968-1970 Avser läsåren 1968/69-1969/70. Protokollen är gemensamma för Rondellskolan och Kopparvägen och förvaras i Rondellskolans arkiv, serie A2