Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kommunalnämnden (1862-1970)
Serie
Sök

F6 - Handlingar från kommittén för utredning av markfråga till Folkets park i Jakobsberg

Plats
Anmärkning
Serien i arkivbox.

Den 17 februari 1950 skrev föreningen Folkets Park i Jakobsberg u p a till kommunalfullmäktige och begärde en utredning om att få en annan plats för festplatsen, eftersom den plats som tidigare använts bebyggts.

Kommunalfullmäktige beslöt den 1 april 1950 att tillsätta en kommitté. Kommittén höll sitt första sammanträde den 17 april 1950.

Den 7 april 1952 står att läsa i en tidning att byggnadsnämndens ordförande H B meddelade att man beslutat inlägga förslaget - ett markområde i anslutning till Kvarnbacken - i byggnadsplanen.

Historik upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1969
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1950-1952 Innehåller protokoll och skrivelser. Se F5.