Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Björkebyskolan (1970-)
Serie
Sök

F6 - Betygsbilagor

Plats
C 29:3:5
Anmärkning
Serien i arkivkartong

Innehåller sammanställningar av uppgifter om terminsbetyg och slutbetyg, betygsbilagor. betygsändringar, modersmålsbetyg, betygskataloger med bilagor. Sorterade efter läsår. Årskurs 8 och 9.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1995--1998 1996/1997, 1997 höstermin, inklusive betygskatalog och bilagor.1998 vår- och hösttermin. Sammanställning 1998/1999. Häri även ett terminsbetyg från 1995 årskurs 9.
2 1999--2001 1999 vår- och hösttermin, 2000 vår- och hösttermin. 2001 vårtermin och betygsändringar årkurs 9. Häri även ett terminsbetyg från 2000 årskurs 9.
3 2001--2002 2001 hösttermin, 2002 vår- och hösttermin, även betygskompletteringar för vårterminen 2002 och även bilagor till matematikbetyg höstterminen 2002 årskurs 9.
4 2003-2005 2003 vår- och hösttermin, även betygsändringar för vårterminen 2003 och bilagor till matematikbetyg (läsår 2002/2003). 2004 vår- och hösttermin, även betygsändringar för vårterminen 2004. 2005 vår- och hösttermin,modersmålsbetyg vårterminen 2005.
5 2006--2008 2006 vår- och hösttermin, modersmålsbetyg vår- och hösttermin 2006, 2007 vår- och hösttermin, grundsärskola vårtermin 2007, modersmålsbetyg 2007, vår-och hösttermin 2008, modersmålsbetyg, ändring av betyg 2008.