Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Vuxenutbildningen (1968-)
Serie
Sök

F3 - Handlingar rörande personal

Plats
Anmärkning
Kronologisk ordning enligt ämne.
Handlingar rörande Vuxenutbildningens personal bevaras i personalakter i Skolstyrelsens arkiv (Fnr 110) för de anställda som slutat sin anställning åren 1968-1990. Motsvarande handlingar för de anställda som slutat sin anställning från och med 1991 återfinns i Personalnämnden I:s arkiv (Fnr 99).
Handlingar från utvecklingssamtal efter 2002 förvaras hos Vuxenutbildningen.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1983-1999 13:2:2 Häri även Kopior på slutbetyg (D1b), Elevkort (D4) och Handlingar rörande arbetsmiljö (F4). Preliminär förteckning över personal ht 80. Tillsättande av lärartjänster 1983-1984. Ansökningar om företrädesrätt vid tillsättning av tjänst 1998-1999.