Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Vuxenutbildningen (1968-)
Serie
Sök

A2 - Arbetsplats- och verksamhetsträffens protokoll

Plats
Anmärkning
Kronologisk ordning.
Benämndes Personalkonferensens protokoll fram till omorganisationen 1 juli 2002.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1973-1994 Ingår i A1:1. Spridda år. Med planeringsdagar, studiedagar och stormöten. Då protokoll saknas har närvarolistor bevarats. Protokoll från arbetsplats- och verksamhetsträffar förvaras på G-katalogen, måste skrivas ut på arkivbeständigt papper.
- 1995-2001 Ej påträffad.
- 2002- Förvaras i Vuxenutbildningens arkiv, Järfällavägen 102-104. Återfinns på G-katalogen, måste skrivas ut på arkivbeständigt papper.