Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Stadsbyggnadsnämnden (1995-2006)
Serie
Sök

C1 - Diarier med sökregister

Plats
Ph 46:8
Anmärkning
Serien i arkivkartong.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1995-1995 Ärendetyplista: konverterade, avslutade 2004-03-20 ärenden i diarienummerordning.Diarielista: diarienummer , diarieplanbeteckning och ärendemening. Sökordsregister: alfabetisk ordning (sökord-diarienummer-ärendemening). Häri även C2 Register över pla
2 1996-1996 Sökordsregister, Diarielista, Diariekort (äldre variant med dnr, nyare variant utan dnr) Handläggarlista (handläggarkod, namn & förvaltning) Ärendelista (i diarienummerordning) Ärendetyplista.
3 1997-1997 Ärendetyplista, Diarielista, Ärendelista, Handläggarlista, Sökordsregister.
4 1997-1997 Diariekort
5 1998-1998 Ärendetyplista, Diarielista, Handläggarlista, Sökordsregister, Diariekort
6 1999-1999 Diariekort
7 1999-2006 Ärendelista (1999-2006), Ärendelista i diarienummerordning (1999-2006), Förteckning över handläggare (1999-2006), ärendelista initierare (2003-2005)
8 2000-2000 Diariekort
9 2001-2001 Diarielista
10 2002-2002 Diarielista
11 2003-2003 Diarielista
12 2004-2004 Diarielista
13 2005-2005 Diarielista
14 2006-2006 Diarielista