Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Stadsbyggnadsnämnden (1995-2006)
Serie
Sök

J1 - Detaljplaner, kartor

Plats
P1 låda 11
Anmärkning
Låda 11
Den 1 juli 1987 tillkom en ny plan- och bygglag. Stadsplanen och byggnadsplanen ersattes av detaljplaner. Enligt denna lag SFS 1987:246 § 29 antas detaljplanen av kommunfullmäktige. Då besvärstiden, tre veckor, gått ut, träder planen i kraft om ingen överklagat till länsstyrelsen. Från och med januari 1995 sorteras detaljplanerna efter kommunfullmäktiges antagandedatum. Kartorna förvaras plana i plåtskåp. Fortsätter att förtecknas i Kommunstyrelsens arkiv serie J1.
ANTAGEN, ANTAL KARTOR:
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1995 1995-01-26. 2 st. Ändring av detaljplan för del av fastigheten Dikartorp 3:6 m fl. WELLPAPPFABRIKEN
2 1995 1995-02-02. 3 st. Detaljplan för fastigheten Skälby 3:171 m fl. CAPELLAVÄGEN
3 1995 1995-02-06. 3 st. Detaljplan för KALLHÄLLS CENTRUM, del som avser Vårdcentral/ Vårdboende
4 1995 1995-04-27 A. 2 st. Detaljplan för fastigheten Skälby 63:68, SKÄLBYVÄGEN 84
5 1995 1995-04-27 B. 2 st. Ändring av detaljplan för VIKSJÖ CENTRUM, fastigheten Viksjö 3:402
6 1995 1995-08-24. 2 st. Ändring av detaljplan för KALLHÄLLS CENTRUM, fastigheten Kallhäll 1:29. "Enkelt planförfarande". Upprättad 1995-07-05
7 1995 1995-11-02. 1 st. Ändring av detaljplan för fastigheten Skälby 3:572 m fl. NORRA VEGA
8 1995 1995-11-20. 3 st. Detaljplan för JAKOBSBERGS TRAFIKPLATS, del av fastigheten Jakobsberg 18:1
9 1995 1995-12-07. 3 st. Detaljplan för del av fastigheten Kallhäll 1:1 m fl. PARKERING VID KOPPARVÄGEN. "Enkelt planförfarande". Upprättad 1995-10-09. Underrättelse under tiden 13-27 oktober 1995
10 1995 1995-12-07 B. 3 st. Detaljplan för fastigheten Barsbro 1:207, VINGGRÄND, Barkarby centrum
11 1996 1996-06-13. 1 st. Ändring av detaljplan för fastigheten Skälby 46:10 m fl. NORRA VEGA, delområde A. "Enkelt planförfarande". Samråd under tiden 24 april-8 maj 1996
12 1996 1996-09-10. 2 st. Detaljplan för JÄRFÄLLA ÅTERVINNINGSCENTRAL, fastigheten Görväln 3:1, upprättad 1995-11-01. Utställning under tiden 20 november-18 december 1995
13 1996 1996-10-14. 3 st. Detaljplan för bostadsbebyggelse vid HÄRADSVÄGEN, fastigheten Barkarby 1:27 m fl. Upprättad den 28 mars 1996, reviderat 13 juni 1996. Förslaget har varit utställt för granskning 3 april-2 maj 1996
14 1996 1996-12-16. 1 st. Områdesbestämmelser för GÖRVÄLNS GÅRD, del av fastigheterna Görväln 3:1, 1:187 och 3:1, samt del av fastigheten Dikartorp 3:1. Upprättad 1996-04-18. Utställt under tiden 23 augusti-19 september 1996
15 1997 1997-02-20. 2 st. Detaljplan för VEDDESTA FÖRETAGSCENTRUM, (Pacesetter, St. Jude Medical), fastigheten Veddesta 2:76
16 1997 1997-04-03. 2 st. Detaljplan för ridhus vid SÄBY GÅRD, del av fastigheten Säby 3:17. "Enkelt planföefarande". Upprättad den 10 januari 1997. Förslaget har varit på underrättelse 14-28 februari 1997
17 1997 1997-05-15. 1 st. Detaljplan för fastigheten Jakobsberg 2:2611, JUNIVÄGEN. "Enkelt planförfarande". Upprättad den 5 mars 1996, reviderat 14 november 1996. Underrättelse under tiden 11-25 mars 1996
18 1997 1997-08-28 A. 1 st. Detaljplan för BASKETVÄGEN, fastigheten Viksjö 3:567 m fl. "Enkelt planförfarande". Upprättad 1997-06-02. Planen har varit på underrättelse 4-18 juni 1997
19 1997 1997-08-28. 1 st. Detaljplan för BODAÄNGSVÄGEN, fastigheten Björkliden 89:1. "Enkelt planförfarande". Upprättad 1997-06-03. Underrättelse under tiden 4-18 juni 1997
20 1997 1997-10-02. 2 st. Detaljplan för bostäder vid BASUNVÄGEN, fastigheten Viksjö 8:302. Detaljplanen har efter samrådet övergått från normalt till enkelt planförfarande. Upprättad 1997-08-28. Förslaget har varit på underrättelse under tiden 10-25 septemb
21 1997 1997-12-18. 9 st. Detaljplan för DUBBELSPÅR KALLHÄLL-KUNGSÄNGEN, sträckan Kallhälls station-Stäksundet
22 1998 1998-05-18. 2 st. Detaljplan för handels- och arbetsområde inom BARKARBYFÄLTET, delområde I, del av fastigheterna Säby 3:20, Jakobsberg 18:1 samt Barkarby 4:1
23 1998 1998-05-28. 2 st. Detaljplan för BOSTADSBEBYGGELSE VID HÖGBYSKOLAN, del av fastigheten Viksjö 3:490
24 1998 1998-06-04. 2 st. Detaljplan för KATOLSKT KYRKCENTRUM, fastigheten Jakobsberg 22:15 m fl
25 1998 1998-08-27 A. 1 st. Ändring av detaljplan för FOTBOLLVÄGEN, fastigheten Viksjö 3:563
26 1998 1998-08-27 B. 1 st. Detaljplan för BISKOP HENRIKS VÄG, fastigheten Stäket 1:164
27 1998 1998-10-01. 1 st. Ändring av detaljplan för NORRA VEGA, delområde B och C, fastigheten Skälby 3:572
28 1998 1998-11-05 A. 1 st. Detaljplan för FYNDVÄGEN, del av fastigheten Skälby 46:1
29 1998 1998-11-05 B. 1 st. Detaljplan för GRÖNVRETSVÄGEN, fastigheten Jakobsberg 2:2705
30 1998 1998-12-10. 1 st. Ändring av detaljplan för JAKOBSBERGS CENTRUM, del av fastigheten Jakobsberg 11:5
31 1999 1999-01-28. 1 st. Detaljplan för EKEDALSVÄGEN, del av fastigheten Jakobsberg 11:5
32 1999 1999-04-29 A. 2 st. Detaljplan för SÖDRA POLHEM, del av fastigheten Polhem 1:1 m fl
33 1999 1999-04-29 B. 2 st. Detaljplan för BRÄDGÅRDEN, fastigheten Jakobsberg 2:714
34 1999 1999-05-03. 1 st. Detaljplan för STORMVÄGEN, del av fastigheten Polhem 1:80
35 1999 1999-09-02. 1 st. Detaljplan för DRAGONVÄGEN, fastigheten Trappeberg 12:1
36 1999 1999-06-03. 1 st. Ändring av detaljplan för VIBBLABYVÄGEN, fastigheten Jakobsberg 2:2719 m fl
37 1999 1999-10-25. 1 st Ändring av detaljplan för MEJERIVÄGEN, fastigheten Slammertorp 3:2.
38 1999 1999-06-03. 1 st. Detaljplan för Jakobsbergs centrum, CENTRUMPARKERINGARNA, del av fastigheten Jakobsberg 11:5
39 1999 1999-11-29. 1 st. Detaljplan för SÅNGVÄGEN, del av fastigheten Jakobsberg 2:336
40 2000 2000-04-06 A. 1 st. Detaljplan för NEPTUNIVÄGEN, fastigheten Skälby 3:508 m fl
41 2000 2000-04-06 B. 1 stt. Detaljplan för SNAPPHANEVÄGEN, fastigheten Jakobsberg 18:10
42 2000 2000-04-06 C. 1 st. Tillägg till detaljplan för handels- och arbetsområde inom BARKARBYFÄLTET, delområde I, del av fastigheterna Säby 3:20, Jakobsberg 18:1 samt Barkarby 4:1
43 2000 2000-04-19. 1 st. Detaljplan för ENGELBREKTSVÄGEN, fastigheten Jakobsberg 11:7 m fl
44 2000 2000-05-04. 2 st. Detaljplan för del av UDDNÄSVÄGEN, fastigheten Stäket 24:1
45 2000 2000-06-08 A. 1 st. Ändring av detaljplan för VÅRÅSGÅRDEN, del av fastigheten Stäket 1:69 samt fastigheterna Stäket 69:2-69:9
46 2000 2000-06-08 B. 1 st. Detaljplan för VIBBLABYSKOLAN, fastigheten Jakobsberg 2:2409 m fl
47 2000 2000-08-31. 1 st. Detaljplan för TALLBOHOVS GÄSTHEM, fastigheten Jakobsberg 34:6
48 2000 2000-09-21. 1 st. Detaljplan för BOSTADSBEBYGGELSE I VIKSJÖ CENTRUM, del av fastigheten Viksjö 3:11 m fl
49 2000 2000-12-14. 1 st. Detaljplan för RUNSTENSVÄGEN, del av fastigheten Skälby 3:541
50 2001 2001-02-01 A. 2 st. Detaljplan för ASTRONOMIVÄGEN, del av fastigheten Skälby 46:1
51 2001 2001-02-01 B. 1 st. Detaljplan för arbetsområde vid Enköpingsvägen, VÄRMEVÄGEN, del av fastigheten Jakobsberg 18:1 och Säby 3:15 m fl
52 2001 2001-02-12. 2 st. Detaljplan för BOSTADSBEBYGGELSE VID KALLHÄLLS CENTRUM, fastigheten Kallhäll 6:1 m fl
53 2001 2001-08-30. 4 st. Detaljplan för BOLINDER STRAND, fastigheten Kallhäll 1:22.
54 2001 2001-08-30. 1 st. Detaljplan för JAKOBSBERGS GAMLA STATIONSHUS, fastigheten Jakobsberg 11:6 m.fl.
55 2001 2001-08-30. 1 st. Detaljplan för GÄRDESVÄGEN, fastigheten Jakobsberg 2:919 m.fl.
56 2001 2001-08-30. 1 st. Detaljplan för ÅKERIVÄGEN fastigheten Jakobsberg 22:10.
57 2001 2001-08-30. 1 st. Detaljplan för TJÄDERVÄGEN, fastigheterna Barsbro 1:149 och 1:160.
58 2001 2001-05-10. 1 st. Detaljplan för fastigheten Jakobsberg 18:22 m.fl.
59 2001 2001-09-03. 2 st. Detaljplan för KÄRRVÄGEN, fastigheten Dikartorp 3:2 m.fl.
60 2001 2001-11-08. 1 st. Detaljplan för SÅNGVÄGEN/SLÖJDVÄGEN, fastigheten Jakobsberg 2:336 m.fl.
61 2001 2001-12-13. 1 st. Detaljplan för CENTRUMPARKERING i KALLHÄLL, fastigheten Kallhäll 1:1.
62 2002 2002-10-03. 1 st. Detaljplan för GULLIVERVÄGEN, fastigheten Bredgården 1:6 m.fl.
63 2002 2002-11-14. 2 st. Detaljplan för CENTRALA POLHEM, fastigheten Polhem 4:1 m.fl.
64 2002 2002-03-21. Detaljplan för NYDALSVÄGEN, fastigheten Polhem 2:10 m.fl.
65 2002 2002-04-15. 1 st. Detaljplan för JANUARIVÄGEN, fastigheten Jakobsberg 2:120 m.fl. (laga kraft 2002-05-24)
66 2002 2002-06-05. 1 st. Detaljplan för fastigheten SKÄLBY 3:765.
67 2002 2002-06-10. 1 st. Detaljplan för BARKARBY TORG, fastigheten Barkarby 1:57 m.fl.
68 2002 2002-12-12. 1 st. Ändring av detaljplan för fastigheten Skälby 46:10 m.fl. NORRA VEGA
69 2003 2003-02-06A 1 st. Detaljplan för GRÖNVRETSVÄGEN 23, fastigheten Jakobsberg 2:593
70 2003 2003-02-06B 1 st. Detaljplan för BOLINDERVÄGEN, fastigheten Kallhäll 6:48
71 2003 2003-03-06 1 st. Ändring av detaljplan för NORRA KALLHÄLL, Kallhällsleden-Kraftvägen.
72 2003 2003-04-24 A 1 st. Detaljplan för RUDBECKS VÄG 11, fastigheten Stäket 36:19
73 2003 2003-04-24 B 1 st. Detaljplan för TERRÄNGVÄGEN 4, fastigheten Jakobsberg 2:751
74 2003 2003-05-12 A 2 st. Detaljblan för BAUHAUS, fastigheten Jakobsberg 18:23 och del av 18:1
75 2003 2003-05-12 B 1 st. Detaljplan för SKULPTURVÄGEN, fastigheten Viksjö6:370 och del av 3:8 och 6:368
76 2003 2003-05-12 C 2 st. Detaljplan för VIKSJÖ CENTRUM, västra delen, del av fastigheten Viksjö 2:4 m.fl.
77 2003 2003-06-05 1 st. Detaljplan för TRAPPEBERG 6:1
78 2003 2003-10-02 1 st. Detaljplan för LÄRKVÄGEN, fastigheten Björkeby 1:289 m.fl.
79 2003 2003-12-15 1 st. Detaljplan för KÄRRVÄGEN/TERRÄNGVÄGEN
80 2004 2004-03-01 1 st. Detaljplan för KNEKTVÄGEN fastigheterna Trappeberg 1:47 och 9:1
81 2004 2004-03-04 1 st. Detaljplan för RUNSTENSVÄGEN, del av fastigheten Skälby 46:1
82 2004 2004-04-22 A 1 st. Detaljplan för BJÖRKEBYVÄGEN 33, fastigheterna Björkeby 4:15 och 1:194 m.fl.
83 2004 2004-04-22 B 1 st. Ändring av detaljplan för DUBBELSPÅR KALLHÄLL-KUNGSÄNGEN, sträckan Kallhälls station - Stäkssundet
84 2004 2004-05-03 2 st. Detaljplan för BARKARBY TRAFIKPLATS, fastigheten Barkarby 4:2 m.fl.
85 2004 2004-08-26 1 st. Detaljplan för NYBERGSKOLAN, del av fastigheten Jakobsberg 2:1946 m.fl.
86 2004 2004-09-02 1 st. Detaljplan för VÄRMEVÄGEN, fastigheten Jakobsberg 18:18
87 2004 2004-12-16 2 st. Detaljplan för KYRKVÄGEN, del av fastigheten Kyrkbyn 2:1 m.fl.
88 2005 2005-02-10 A 1 st. Detaljplan för PILOTVÄGEN 2, fastigheten Barsbro 5:1 m.fl.
89 2005 2005-02-10 B 1 st. Ändring av detaljplan för del av NORRA FLOTTILJOMRÅDET (Ikea) fastigheterna Jakobsberg 18:1 samt Säby 3:17
90 2005 2005-02-10 C 1 st. Ändring av detaljplan för del av KÄRRVÄGEN/TERRÄNGVÄGEN, fastigheten Jakobsberg 2:2758
91 2005 2005-03-07 4 st. Detaljplan för FLOTTILJOMRÅDET, del av fastigheterna Säby 3:20 och Barkarby 2:2
92 2005 2005-04-14 A 2 st. Detaljplan för STÄKETHÖJDEN, del av fastigheten Stäket 1:1 m.fl.
93 2005 2005-04-14 B 1 st. Detaljplan för KÄLLTORPSVÄGEN 79, fastigheten Kallhäll 6:89 m.fl.
94 2005 2005-05-26 A 1st Detaljplan för RIKSDALERVÄGEN 2, fastigheten Skälby 30:1
95 2005 2005-05-26 B 1st Ändring av stadsplan för CENTRUM I KALLHÄLL (Källtorpsskolan) fastigheten Kallhäll 6:173
96 2005 2005-09-01 1st Detaljplan för TRANVÄGEN 25, fastigheten Barsbro 1:111
97 2005 2005-09-05 2st Detaljplan för VIKINGAVÄGEN, fastigheten Skälby 46:17 m.fl.
98 2005 2005-11-03 1st Detaljplan för del av KALLHÄLLS CENTRUM, fastigheten Kallhäll 1:29
99 2005 2005-12-12 1st Detaljplan för UNIONSVÄGEN (brandstation) del av fastigheten Jakobsberg 18:14 m.fl.
100 2006-2006 2006-02-09 A 1st Ändring av detaljplan för del av norra Flottiljområdet (IKEA)del av fastigheten Jakobsberg 18:1 och Säby 3:17 i Järfälla kommun
101 2006-2006 2006-02-09 B 1st Detaljplan för GIROVÄGEN del av fastigheten Veddesta 2:1 i Järfälla kommun
102 2006-2006 2006-03-09 A 1st Detaljplan för SKÄLBY GÅRDS VÄG 5 i Järfälla kommun
103 2006-2006 2006-03-09 B 1st Detaljplan för VEDDESTA 2:72 m.fl. i Järfälla kommun
104 2006-2006 2006-04-20 A 1st Detaljplan för BISKOP JÖNS VÄG i Järfälla kommun
105 2006-2006 2006-04-20 B 1st Detaljplan för bostadsparkering vid HAMMARVÄGEN i Järfälla kommun
106 2006-2006 2006-05-08 A 1st Detaljplan för VASAVÄGEN del av fastigheten Jakobsberg 11:5 m.fl. i Järfälla kommun
107 2006-2006 2006-05-08 B 2st Detaljplan för MALMVÄGEN OCH VENTILVÄGEN fastigheten Kallhäll 9:2 m.fl. i Järfälla kommun
108 2006-2006 2006-06-01 A 1st Detaljplan för BODAÄNGSVÄGEN 6 fastigheten Björkliden 90:1 i Järfälla kommun
109 2006-2006 2006-06-01 B 1st Detaljplan för DACKEVÄGEN fastigheten Jakobsberg 18:9 och del av fastigheten 18:8 i Järfälla kommun
110 2006-2006 2006-06-01 C 1st Ändring av detaljplan för DEL AV FLOTTILJOMRÅDET i Järfälla kommun
111 2006-2006 2006-08-28 D 1st Detaljplan för KÄLLTORPSVÄGEN/BOLINDERVÄGEN fastigheterna Kallhäll 6:96 och 6:172 m.fl. i Järfälla kommun
112 2006-2006 2006-08-31 D 1st Detaljplan för TRÖSKVÄGEN 1 fastigheten VIKSJÖ 4:242 i Järfälla kommun
113 2005-2005 2005-11-14 D 1st Detaljplan för RÅSTENSVÄGEN, del av fastigheten Viksjö 2:4, Järfälla kommun
114 2006-2006 2006-10-16 D 1st Detaljplan för RUNSTENSVÄGEN, del av fastigheten Skälby 3:1528, Järfälla kommun.
115 2006-2006 2006-11-02 D 1st Detaljplan för LÄDERSÄTTRAVÄGEN, fastigheten Lädersättra 2:41, Järfälla kommun